Naszym klientom proponujemy kompleksową

ochronę ubezpieczeniową w ramach odbywanych

podróży:

Ubezpieczenia indywidualne i grupowe:

  • od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW
  • od kosztów leczenia KL
  • od utraty bagażu
  • od rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej
  • od rezygnacji z biletu lotniczego
  • od sportów podwyższonego ryzyka
  • od chorób przewlekłych